'Awin' Disclaimer - CORONAtest

Disclaimer

Algemeen

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alle door ons weergegeven informatie volledig, juist en actueel is. Desondanks kunnen wij geen garanties verlenen over de betrouwbaarheid van de informatie op onze website, waaronder informatie over ziektes, vaccinaties en testen. Neem bij twijfel of vragen over de inhoud contact op met een bevoegd medisch hulpverlener of een erkende (overheids)instantie zoals het RIVM of de GGD. Klopt er iets niet? Laat het ons dan graag zo snel mogelijk weten en wij zullen het waar nodig aanpassen. Handelingen verricht op basis van de door ons weergegeven informatie zijn volledig op eigen risico.

De informatie op immunovalley.nl dient onder geen enkele omstandigheid te worden opgevat als medisch advies of vervanging voor raadpleging van een bevoegd medisch hulpverlener. Neem bij gezondheidsklachten altijd contact op met een (huis)arts of de huisartsenpost. 

Aansprakelijkheid

Wij zijn zelf geen aanbieder van vaccinaties, testen of andere behandelingen en ons platform stelt consumenten slechts in staat om een aanbieder daarvan te vinden en boeken. De aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie, organisatie en uitvoer van de tests. Wij zijn geen partij bij de overeenkomst tussen de aanbieder en consument en kunnen niet instaan voor de inhoud daarvan. De aanbieders van vaccinaties, tests en andere behandelingen zijn zelf volledig aansprakelijk voor schade die direct of indirect verband houdt met hun aanbod of de uitvoering van hun dienstverlening.

Klachten over een aanbieder dienen in de eerste plaats gericht te worden aan die aanbieder. Blijft een aanbieder in gebreke de klacht af te handelen? Neem dan contact met ons op en wij zullen indien nodig stappen ondernemen de aanbieder van onze website te verwijderen. Behoudens uitzonderingen betrekken wij ons echter niet bij de inhoud en afhandeling van de klacht of de uitkomst van eventuele vervolgprocedures.

Intellectuele eigendom

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkenrechten, met betrekking tot de inhoud van onze website en dienstverlening voor. Op geen enkele wijze gaan deze rechten over op de bezoeker of wordt een licentie tot verder gebruik of wijziging hiervan impliciet of expliciet verleend. Behoudens beperkingen gesteld bij wet is het niet toegestaan de materialen op deze website op enige wijze te wijzigen of reproduceren.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor de informatie op deze website, inclusief de inhoud van deze disclaimer, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Awin